Vilken ingripande ska göras för en patient med bruten handled?

Vilken ingripande ska göras för en patient med bruten handled?

Populärt Vilken ingrepp ska ges till en patient med avskuren handled?

Vilket ingrepp ska göras för en patient vars handled är avskuren?

Efter att patientens allmäntillstånd har kontrollerats, linda in den brustna delen med en ren trasa. Om delen är väldigt smutsig, tvätta den bara med rent vatten så att smutsen på den tas bort. Använd inte något desinfektionsmedel. Lägg biten du rengjort och lindat in i en ren påse.

Vad ska man göra vid organrupturer?

Första hjälpen vid organruptur

Gör Häll inte desinfektionsmedel på såret. Applicera inte en tourniquet. Bandage och lyft upp. Slå in den trasiga biten i en fuktig trasa. Lägg den i plastpåsen. Lägg is och vatten i en andra påse. Lägg den första påsen i den andra påsen.

Är patienten i chockläge vid lemamputationer?

Patienten/skadade täcks så att blödningsområdet är ute, Stötläge ges, Information om applikationerna (såsom applicering av kvävande förband) ) skrivs på patienten/skadade, Vitala tecken utvärderas med täta intervaller (2-3 minuter). stark>

Prof. Dr. Han konstaterade att bandage, plastpåsar, vatten och is räcker för transport av ett avhugget finger, fortsatte Herdem: Hur transporteras det amputerade organet?

Den trasiga delen ska tvättas med fysiologisk koksaltlösning och placeras i en plastpåse (A) insvept med sterilt om möjligt, och denna påse ska placeras i en annan behållare fylld med is ( B, C), blödning bör kontrolleras vederbörligen i den proximala sektionen. Vid ofullständiga allvarliga skador lindas såret med ett sterilt förband som inte drar åt ...

Vilken position ges vid lemruptur?

Hur ges stötpositionen?

Patienten/skadade läggs platt på rygg, patientens/skadades ben lyfts upp till 30 cm och stöd placeras under benen (lakan, filtar, kuddar) , vikta kläder, etc.), Uppvärmd genom att täcka den, stanna hos de sjuka/skadade tills hjälp kommer,

https://www.youtube.com/watch?v=WbRnghoPK5M

Läs: 90