Vilka ämnen finns i 10 klasser?

Vilka ämnen finns i 10 klasser?

Livräddare Vilka ämnen går i klass 10?

Innehåll

Vilka ämnen finns i 10 klasser?

10. KLASS MATEMATIKÄMN

Enhet: Räkning och sannolikhet. Sortera och välja. Enhet: Funktioner. Funktionskoncept och representation. Enhet: Polynom. Polynombegreppsenhet: kvadratiska ekvationer. Ekvationer med en kvadratisk okänd. Enhet: Fyrhörningar och polygoner. Polygoner. Enhet: Rymdgeometri. Fasta kroppar.

Vilka ämnen finns det i 11:e klass?

Som en del av den uppdaterade läroplanen, 11:e klass matematik, geometri, fysik, kemi, biologi, språkuttryck, geografi, historia, turkisk litteratur, filosofi, psykologi , sociologi och religiös kultur Du kan lära dig ämnena genom att klicka på länkarna nedan.

Vilka är de grundläggande lärdomarna?

Grundläggande lektioner

Årskurs 1, 2 och 3. LIVSINFORMATION ENGELSKA. MATTE. TURKISKA. MATTE. SOCIALA STUDIER. VETENSKAP

Vilka ämnen finns i 9 klasser?

9. Vilka kurser finns det i klassrummet?

Turkiskt språk och litteratur – 5 timmar. Religiös kultur och moralisk kunskap – 2 timmar. Datum – 2 timmar. Geografi – 2 timmar. Matematik – 6 timmar. Fysik – 2 timmar. Kemi – 2 timmar. Biologi – 2 timmar.

Vilka är huvudkurserna på gymnasiet?

Sistligen tillkännagavs namn och nummer på obligatoriska kurser för årskurserna 9,10,11 och 12 2019. I i 9:e klass kommer alla elever att ta 6 obligatoriska kurser: turkiska språk och litteratur, religiös kultur och moralisk kunskap, främmande språk, matematikapplikationer, naturvetenskaplig erfarenhet, samhällsvetenskaplig erfarenhet.

10:e klass matematik i 1 enhet . vad händer?

10. KLASS 1 SEMESTER MATEMATIK ÄMNEN

ENHET – RÄKNING OCH SANNOLIKHET. Sortera och välja. 26 timmar. Sannolikheter för enkla händelser ENHET – FUNKTIONER. Funktionskoncept och representation. 18 timmar. Sammansättning av två funktioner och invers av en funktion. ENHET – POLYNOM. Begreppet polynom och operationer med polynom. 12 timmar.

Vilka är ämnen i 10:e klass litteratur 2?

2. Enhet: Story

Dede Korkut Stories. Folksägner. Mathnawi. Tanzimat Era Berättelser. Nationella litterära periodberättelser.

Läs: 135