Var kan jag lära mig om handikappskatteavdrag?

Var kan jag lära mig om handikappskatteavdrag?

Var kan jag lära mig mer om det populära skatteavdraget för funktionshinder? av Admin 16 augusti 2020

Innehåll

Var kan jag lära mig om skattelättnader för funktionshinder?

För detta måste du först klicka på länken http://www.bmvdb.gov.tr/sites/engellilik-vergi-indirimi-basvuru-sorgulama-ekrani-hizmete-acilmistir. På nästa förfrågningssida anger du informationen som du begärt i avsnittet "Ange ditt TR-ID-nummer för förfrågan".

Hur får man ett skatterabattdokument?

Normalt ansöker funktionshindrade personer som vill dra nytta av handikapprabatten, tillsammans med följande dokument, till det relevanta koncerndirektoratet i provinserna med Skattekontoret, till Skattekontoret (Revenue Directorate) i provinserna utan Skattekontorsdirektoratet, till Skattekontorsdirektoratet i distrikten med Oberoende Skattekontoret, till Skattekontoret ...

< p>Hur stor andel av arbetskraften måste gå förlorad för att dra nytta av 1 grads funktionshinder rabatt i löneinkomster?

2019 handikappbidrag: Handikappad första graden, som förlorat mer än (inklusive ) av arbetskraften, En andra gradens funktionshindrad person som förlorar mer (inklusive `) anses vara en tredjedel grad handikappad person som förlorar mer än @ av sin arbetskraft (inklusive @).

Hur frågar man Evis?

För förfrågan, först och främst (http: Klicka på länken http ://eviss.ivdb.gov.tr/ På sidan som öppnas måste du ange följande information i systemet. När du anger två fullständiga och korrekta uppgifter om dig själv på EVISS-förfrågningsskärmen kan du spåra stadiet för din fil.

När kommer handikapprapporten från Ankara 2021?

Efter varje åtgärd angående rapporten skickas rapporten till Ankara för godkännande. Godkännandet och återlämnandet av invaliditetsrapporten från Ankara tar i genomsnitt 2 månader.

Vad är Evis-systemet?

Disabled Tax Reduction System (EVIS) är ett projekt utvecklat för att göra det möjligt för funktionshindrade medborgare att följa sina skattereduktionstransaktioner elektroniskt.

Hur får man retroaktiv skattelättnad för funktionshinder?

Åsikten av skatterättsväsendet är i enlighet med grundlagens och lagens bestämmelser. Anställda som vill dra nytta av handikapprabatten men inte kunde ansöka vid anställningstillfället; Inom rättelsepreskriptionen kan de ansöka med en framställning i efterhand i 5 år och begära handikappersättningen. (EVIS) planeras att spridas över hela landet i år. Med införandet av EVIS i den elektroniska miljön kommer funktionshindrade medborgare att kunna utföra sitt arbete på kort tid och det blir lättare att följa upp.

Läs: 91