Vad är normaliserat stål

Vad är normaliserat stål

Riktlinjer Vad är normaliserat stål? av Admin 14 maj 2020

Innehåll

Vad är normaliserat stål?

Normalisering; Det är en värmebehandling som består av uppvärmning vid en temperatur över stålets övre omvandlingstemperatur och kylning i stillastående luft för att reducera korn, erhålla en homogen mikrostruktur och förbättra mekaniska egenskaper.

Vad är eutektoid stål. ?

% Legeringar som innehåller mer än 0,8 kol kallas supraeutektoida stål. I dessa legeringar sker följande omvandlingar om den fasta austenitsmältan kyls efter bildning. När temperaturen sjunker börjar järnkarbidfasen fällas ut runt austenitkornen som blir mättade med kol.

Vad betyder härdning?

Tempning är en värmebehandling som utförs vid låga temperaturer (under A1), efter neutral härdning, dubbelhärdning, gascementering, karbonitrering eller induktionshärdning, för att uppnå önskad hårdhets-/seghetsnivå.

Vad är härdningsprocessen?

Härdningsprocessen utförs genom att värma upp stålet till austenitzonen och vänta tills hela strukturen övergår i austenitfas och sedan kyla det snabbt. Som ett resultat av denna omvandling bildas en struktur med hög hårdhet som kallas martensit.

Vad är sub-eutektoida stål?

Eutectoid stål; Stål som innehåller 0,8 % C kallas eutektoidstål.

Sub-eutektoida stål (C-kvot < 0,8 %), stål som innehåller mindre C än den otectoida sammansättningen. Supraeutektoida stål (C-förhållande > 0,8%) stål som innehåller mer C än den otektoida sammansättningen.

Vad är den eutektiska transformationen?

I det här ämnet kommer vi att prata om en annan operation där två separata faser uppstår från en enda fas. Till skillnad från nederbörd kallar vi denna process, där hela anafasen omvandlas till två nya faser, eutektoid transformation.

För detta ändamål värms stålet först i austenitzonen i minst 1 timme: För sub-eutektoida stål: A3 + 30-50oC. För supraeutektoida stål: A1 + 30-50oC.

När görs anlöpning?

Anlöpningsvärmebehandlingen bör påbörjas när stålet svalnar till 50-75°C efter härdning. Härdningsprocessen görs i ett saltbad som används i ugnar eller härdningsprocesser.

Vad är härdning och varför görs det?

Varför används omkristallisation?

Omkristallisationsglödgning tillämpas på kallbehandlade metaller för att kärnbilda och odla nya korn utan fasförändring. För att korrigera skador orsakade av kraftig plastisk deformation i kraftigt kallformade delar. Det är en värmebehandling som ansöks om.

Vad orsakar kristallisering?

Kristallisation är processen att skapa en fast kristall genom utfällning från en smälta, eller sällan direkt från en gas. Kristallisering är också en kemisk fast-vätskeseparationsteknik som involverar överföring av stora mängder smält material, där en ren fast kristallfas uppstår.

Läs: 91