Vad är graviditets-HT?

Innehåll

Vad är Gestational HT?

Gestationell hypertoni är hypertoni som uppstår under graviditet, även känd som graviditetsinducerad hypertoni (PIH). Graviditetshögt blodtryck kan leda till mycket allvarliga problem som havandeskapsförgiftning (havandeskapsförgiftning). Hypertoni ses i 6-8 % av graviditeten.

När försvinner graviditetshypertoni?

Gestationell hypertoni: Ett högt blodtryck upptäcks för första gången under graviditeten. Det finns inget protein i urinen. Det uppträder vid den 20:e graviditetsveckan och försvinner vid den 12:e veckan efter förlossningen.

Vad är havandeskapsförgiftning?

Svår havandeskapsförgiftning Den delas in i "lindrig" och "svår" havandeskapsförgiftning beroende på graden av laboratoriefynd och besvärens svårighetsgrad.

Vad används för blodtrycksmediciner under graviditeten?

< p>Långtidsbehandling av hypertoni under graviditeten Alfa-metyldopa är att föredra för behandling (5).

När försvinner högt blodtryck under graviditeten?

Gestationell hypertoni: Graviditetshypertoni , känd som graviditetshypertoni, inträffar efter 20:e graviditetsveckan och sedan försvinner den.

Hur behandlas högt blodtryck under graviditeten?

Om problemet med högt blodtryck uppstår mot mitten av graviditeten är vila den mest effektiva behandlingsmetoden. När den blivande mamman vilar sänks blodtrycket. Om blodtrycket är på okontrollerbara nivåer måste den blivande mamman vara under kontroll av en läkare.

Vilka typer av havandeskapsförgiftning finns?

Vad är havandeskapsförgiftning?

Eklampsi: Preeklampsi kan lätt förväxlas med eklampsi. Preeklampsi efter förlossningen: Havandeskapsförgiftning efter förlossningen inträffar efter att ditt barn är fött och kan hända även om du inte visade några tecken på havandeskapsförgiftning under graviditeten. Vilket läkemedel används som antihypertensiva hos gravida kvinnor?

Tre huvudsakliga förstahandsläkemedel som kan användas vid akuta hypertensiva tillstånd under förlossningen och postpartumperioden är: IV labetalol, IV hydralazin och oralt nifedipin. Om dessa läkemedel inte finns tillgängliga på sjukhuset/akuten ska de kontaktas med hälsoministeriet och tillhandahållas.

Vad är bra för havandeskapsförgiftning?

Rekommenderad behandling för havandeskapsförgiftning under graviditet är förlossningen av barnet. I de flesta fall förhindrar detta utvecklingen av sjukdomen. Även vid mild havandeskapsförgiftning följs mamma och barn mycket noga, blodtrycket sänks samtidigt som blodvärdena övervakas.

Läs: 0