Till vilka klasser kommer DYK-kurser att öppnas?

Till vilka klasser kommer DYK-kurser att öppnas?

I vilka klasser kommer Contribution DYK-kurser att öppnas?

Innehåll

Vilka klasser kommer att erbjudas av DYK-kurser?

Klassnivåerna och kurserna som ska öppnas har uppdaterats i takt med att förutsättningarna utvecklas och förändras. I och med direktivändringen ingick även 6:e och 10:e klasserna i DYK:s tillämpningsområde, som ges kostnadsfritt. Stöd- och utbildningskurser för årskurs 6 och 10 startar den 29 november.

Vilka kurser öppnar en Support- och utbildningskurs?

Därför; Kurserna som öppnas kommer att vara begränsade till turkiska, turkiska språk och litteratur, matematik, fysik, kemi, biologi, vetenskap, historia, geografi, revolutionshistoria, religiös kultur och moralisk kunskap, främmande språk, filosofi, psykologi, sociologi och logik. företagskalender för 2020-2021 DYK-kurser; Lärare kommer att lämna in sina ansökningar mellan 21-25 augusti. Eleverna kommer att kunna välja mellan 26-30 augusti. Kurser som startar den 31 augusti 2020 kommer att avslutas den 6 juni 2021.

Hur ansöker man om Support and Training Course?

Ansökningar om Support and Training Courses (DYK), odsgm.meb.gov. Det kommer att ske genom e-kursmodulen på tr/kurslar eller e-kurs.meb.gov.tr.

Hur ansöker man till DYK-kurser?

DYK-ansökan https://odsgm. Den kommer att hållas via e-kursmodulen på meb.gov.tr/kurslar eller https://e-kurs.meb.gov.tr. Inom ramen för Stöd- och Utbildningskurser (DYK), som ges kostnadsfritt, kommer även årskurs 6 och 10 att kunna få utbildning.

När är det dags att ansöka om DYK-kurs?

STÖD- OCH UTBILDNINGSKURSER (DYK) ARBETSFLÖDE Följaktligen kommer kurscenter-1922 ansökan att erhållas på november. Mottagande av läraransökningar kommer att ske 23-25 ​​november, elevansökningar och kursklasser kommer att tas emot 26-29 november.

Är Support- och utbildningskurser betalda?

DYK Support and Training Courses öppnas beroende på den officiella gymnasieskolan, Imam Hatip Secondary Schools, Secondary Education Institutions och Public Education Centers med lämpliga fysiska förutsättningar och kapaciteten hos elever och praktikanter. Support och utbildningskurser tillhandahålls kostnadsfritt.

Läs: 89