Kan en aktiebolagsdelägare vara försäkrad i sitt eget bolag?

Kan en aktiebolagsdelägare vara försäkrad i sitt eget bolag?

Riktlinjer Kan en aktiebolagsdelägare vara försäkrad i sitt eget företag?

Innehåll

Kan en aktiebolagsdelägare försäkras i eget bolag?

Vid redovisning av aktiebolag inom ramen för 4/a (SSK) i aktiebolag där de bara är delägare men inte styrelseledamöter är det inga problem. Med andra ord, efter 1.10.2008 kan ingen vara försäkrad på en egen arbetsplats enligt 4/ (a) stycket (SSK). Om de företagspartners vars tjänst redovisas under a) och som inte är försäkrade enligt (4/a) utom dem själva, är kapitalbolag i det företag de arbetar för, kommer deras försäkring enligt (4/a) att fortsätta.

Aktiebolagsdelägare Kan det försäkras?

– Efter 1 oktober 2008 kan bolagsägare eller delägare inte omfattas av SSK i sina egna bolag. – Om ägarna till bolagen med Bağ-Kur visar sig som SSK-medlemmar kommer deras SKK-försäkring att sägas upp, eftersom en ny försäkring inte startar innan Bağ-Kur-försäkringen upphör.

Har den gemensamma- aktiebolagspartner måste vara Bağkurlu?

I aktiebolag blir endast styrelseledamöterna de obligatoriska 4/b (Bağ-Kur) försäkrade. De som bara har aktiebolagspartners är inte obligatoriska Bağ-Kurlu-medlemmar. Återigen, icke-företagsstyrelseledamöter anses inte vara obligatoriska Bağ-Kur-medlemmar.

Kan styrelseledamöter i aktiebolag vara medlemmar i SSK?

3.1- Incorporated Company Partners Aktieägare som är ledamöter i styrelsen anses vara försäkrade inom ramen för 4/b (tidigare Bağ-Kur) genom att meddela SGK inom 15 dagar från dagen för deras val, av det bolag i vilket de är ledamot i styrelsen.

Måste en aktiebolagsdelägare vara från Bağ-Kur?

Företagsägare, delägare och de som arbetar för egen räkning, nämligen Bağ-Kur-medlemmar, har arbetat i sina egna företag sedan 1 oktober 2008 hos Trygghetsanstalten. De kan inte arbeta som affiliate, de kan inte visa sig med SSK. De måste vara från Bağ-Kur och de måste gå i pension genom Bağ-Kur, det vill säga som en 4/B.

Vem måste vara från Bağ-Kur?

Det första villkoret för att vara en valfri Bağkur-medlem är att vara medborgare i Republiken Turkiet eller att vara turkisk medborgare i länder där ett socialförsäkringsavtal inte har undertecknats när man är bosatt i Turkiet. Personer vars övriga tillstånd inte kräver obligatorisk försäkring kan ansöka.

Måste ägaren till företaget vara från Bağ-Kur?

Läs: 39