Hur många skattebetalare finns det i Turkiet?

Hur många skattebetalare finns det i Turkiet?

Objekt Hur många skattebetalare finns det i Turkiet? av Admin 4 maj 2020

Innehåll

Hur många skattebetalare finns det i Turkiet?

I september ökade antalet skattebetalare i Turkiet med 831 tusen 664 jämfört med samma månad föregående år och registrerades som 12 miljoner 736 tusen 275.

Hur många enkla skattebetalare i Turkiet?

Enligt sammanställningen som gjorts av AA-korrespondenten från skatteförvaltningens uppgifter, 2 miljoner 209 tusen 221 inkomst, 3 miljoner 455 tusen 113 inkomstförskottsskatt, 2 miljoner 140 tusen 363 fastighetsreavinster (GMSI-hyresintäkter skatt) i Turkiet från och med förra månaden. , 835 tusen 943 inkomster beskattade i ett enkelt förfarande, 972 tusen 294 företag och 3 …

Vem bestämmer inkomstskattesatserna?

Den turkiska stora nationalförsamlingen, som har befogenhet att fastställa skatt, ansvarar för skatt, tull, avgift och liknande ekonomiska skulder. , kan beloppen, undantagen, undantagen och skattesatserna bestämmas direkt i lag eller enligt AY artikel 73/4; Befogenheten att göra ändringar inom de övre och nedre gränser som anges i lagen kan överlåtas till ministerrådet. Inkomstskattelagen har godkänts.

Vad innebär det att vara skattebetalare?

Detta ord från arabiska betyder någon som måste göra något, som är tvungen att göra något. Den andra betydelsen är en religiös betydelse och den betyder "en frisk och mogen person som måste uppfylla ordern från religionen islam".

Vilken av följande institutioner har rätt att införa en ny inkomstskatt?

I den 82:a konstitutionen tillhör beskattningsmakten, makten att fastställa, ta bort eller ändra skatten till lagstiftaren, och ministerrådet kan använda denna befogenhet, om än begränsad.

Vem uppfann Skatt?

< p>Ozan Bingöl på Twitter: "Turkarna hittade pengarna, lydierna, sumererna, skatterna. (Ex; VAT of SCT)” / Twitter.

Vilket är det land som betalar mest skatter i världen?

Alla skatter som samlas in i länderna i tabellen delas med befolkningen i det landet, Det betalas en skatt per person. Som framgår av granskningen av tabellen är de länder som har högst skatteintäkter per capita respektive; Luxemburg, Norge och Danmark.

Läs: 31