Är telefon förbjudet i militärskolan?

Är telefon förbjudet i militärskolan?

Är telefonen förbjuden i den populära militärskolan?

Är telefon förbjudet i militärskolan?

Det är förbjudet som en del av kontraspionage (ikk) åtgärder snarare än disciplin.

Får militärstudenter betalt? < /p>

Reservofficerare får endast en kadettlön under kadettperioden. Militärstudentlönen är cirka 4 000 TL från och med 2021.

Vad är förbjudet i militärskolan?

ç) Det upprätthåller lugnet och lugnet och skolans arbetsordning. att förstöra. d) Underlåtenhet att utföra de givna beställningarna i sin helhet och i tid, antingen avsiktligt eller av oaktsamhet. e) Att vara respektlös mot sina överordnade eller överordnade med deras ord, skrifter, handlingar eller handlingar. f) Förlora, avsiktligt förstöra eller använda militära varor för privata ändamål.

Är en smartphone tillåten i skolan?

Ministeriet för nationell utbildning har ändrat förordningen om gymnasieskolor. Den nya förordningen publicerades i den officiella tidningen. Enligt förordningen kommer elever i gymnasieskolor inte att kunna komma till utbildningsmiljöer med informationsenheter med video- och ljudinspelningsfunktioner, särskilt mobiltelefoner.

Air Academy tar examen i vilken rang?< /strong>

Militär kadett per land På samma sätt börjar underofficerskandidatkadetter sin karriär med rang som sergeant om de framgångsrikt tar examen från Army, Naval, Air and Gendarmerie NCO Vocational School.

Hur mycket är kadetttillägget?< /strong>

ARTIKEL 1. 30 TL per månad för de studenter som studerar för Försvarsministeriet i Land, Naval, Air War Colleges, och olika fakulteter vid universitet och högskolor, och för studenterna på reservofficersskolan ges 40 TL per månad för de som studerar i högre klasser fickpengar.

Är telefon förbjudet i MSU-examen?

Kandidater kommer inte att antas till provet om deras huvud är avslöjat och deras klädsel inte är i enlighet med relevant lagstiftning. Även om beslöjade kandidater antas till provet kommer deras prov att anses ogiltiga. Kandidater är förbjudna att komma in i tentamenslokalen med sina mobiltelefoner.

Är det disciplinärt att ta ett telefonsamtal till skolan?

Även beslut som fattas av skolorna enligt deras egen funktion är också viktiga. Mobiltelefoner ska inte tas med till skolan om det är förbjudet av skolledningen. annars kommer ett disciplinärt brott att begås.

Läs: 90